Colònies

Apunta't

Anglès
EI i Primària
Secundària

L'educació en el lleure és un procés planificat i estructurat lligat al currículum escolar, que constitueix un dels complements fonamentals, per a la formació integral dels infants i joves. Treballarem els valors i les actituds, mitjançant vivències fora de l'entorn més proper, per ampliar el seu aprenentatge.

Per adaptar-ho al projecte curricular del centre, podem escollir diversos centres d'interès, adequats a les franges d'edat escolar, des d'educació infantil fins a Batxillerat.

Unim persones per moure emocions

© Vivències · Condicions legals · Contacte