Colònies

AVENTURA I NATURA

Projecte educatiu CM i Superior

ORIENTACIÓ: Per grups faran una cursa d’orientació. Cada equip portarà un mapa i/ o una brúixola (depenent de l’edat). Hauran de trobar totes les fites que marca el mapa seguint un ordre, un cop les hagin reunit totes, amb l’ajuda de les targetes que hauran trobat a cada fita, hauran de desxifrar un enigma.

QUADS INFANTILS: Iniciació a l’educació vial. Explicació del Quad i del seu funcionament. L’objectiu de l’activitat és que els nens/es aprenguin a conduir el quad.

ESCALADA: Explicació del material necessari per escalar i descendir per una paret, arnesos, mosquetons, gigris, etc. Posaran en pràctica la teoria i pujaran per les vies d’escalada.

KARTS PEDALS: Conducció d’un kart de pedals per un circuit delimitat pel bosc.

CIRCUIT DE CORDES: Ruta pel bosc de Can Putxet. Amb l’ajuda de les cordes podrem escalar i pujar pels marges del bosc.

PAINTBALL INFANTIL: Equipats amb el material necessari per poder jugar a Paintball (màscara, armilla, peto i marcadora infantil), els nens jugaran en els camps del bosc a Paintball. Bandera central, doble bandera i el capità, són alguns dels objectius que marcarem per fer les partides.

JOCS D’AIGUA: Diferents jocs d’aigua proposats pels monitor.

TIR AMB ARC: Explicació de la tècnica per intuïció del tir amb arc i posada en pràctica de la mateixa mitjançant jocs.

REPTES: Els reptes són unes activitats lúdico-competitives que tenen per objectiu la coordinació i cooperació dels membres d’un equip, és a dir, el treball en equip. Per equips i acompanyats d’un monitor aniran passant per diferents proves. El monitor els hi explicarà l’objectiu de cada prova i els membres de l’equip s’hauran de coordinar per fer-les de la millor manera possible en un temps determinat. Aquesta activitat te una duració doble.

BTT: L’objectiu d’aquesta activitat és aprendre les nocions bàsiques per poder fer una sortida amb la mountain bike i després dur-ho a la pràctica. Aquesta activitat te una duració doble.

C.Superior 

BIG BALL: És una activitat que es realitza amb pilotes inflables gegants, on el participant va a dins d’aquesta, de tal manera que es va totalment protegit. Cada grup realitzarà diferents activitats guiades pel monitor: partit de futbol, joc del mocador, etc. El monitor s’adaptarà a les motivacions del grup.

BUGGIES: Els Bugguies són una barreja entre 4×4 i un quad. Disposem d’un circuit molt gran per realitzar aquest tipus d’activitat, amb el pretext de poder iniciar el nen en la conducció d’un cotxe, sempre amb la màxima seguretat. El nen portarà el Bugguie, sempre acompanyat pel monitor. (Increment 2,5€)Unim persones per moure emocions

© Vivències · Condicions legals · Contacte