Colònies

CONVIURE AMB LES RENOVABLES

Reflexionar sobre els hàbits de consum energètic i conèixer les fonts d’energia renovables.

Projecte educatiu 

Xerrada debat: les energies renovables i l’estalvi energètic

Eficiència energètica: comprovarem com amb els aparells de baix consum i uns bons hàbits es redueixen el gast d’energia, les emissions i el cost econòmic.

Cuina solar: cuinarem i ens menjarem aliments fets amb energia solar. Energia solar tèrmica: muntatge d’equips solars tèrmics per comprovar com podem escalfar aigua amb aquesta font d’energia neta i renovable.

Auditoria energètica: farem un petit estudi del consum elèctric de l’alberg per poder aplicar mesures d’estalvi.

Energia solar fotovoltaica: muntatge de maquetes que funcionen únicament amb la llum del sol per obtenir electricitat.


Unim persones per moure emocions

© Vivències · Condicions legals · Contacte