Colònies

EL MÓN DEL CINEMA

Des dels inicis del rodatge d'una pel·lícula fina a la seva conclusió i distribució

PROPOSTA EDUCATIVA - ESO I TREBALL DE SÍNTESI

La Realització: Diferenciació de les professions implicades en un rodatge.  Cronologia de les diferents tasques en el rodatge. Organització del rodatge: actors i actrius, efectes de llum, efectes de so, decorats.

El Guió cinematogràfic: Identificació dels diferents tipus de guions. - Estudi de les parts del guió i de les accions que se’n deriven.Transcripció del guió tècnic a l’Storyboard. 

El Càsting d’actors i actrius: Pràctica de tècniques d’interpretació. Exercitació de la veu.  Pràctica de la improvisació. Caracterització de personatges.

La Càmera: Estudi del vocabulari específic. Manipulació de la càmera seguint el guió tècnic.  Rodatges amb la càmera en moviment amb l’ajuda de suports.

Assaig i decorats: Estudi del guió i del pla de rodatge.  Interpretació i assaig.  Exercitació de l’expressió corporal seguint un guió establert.  Utilització de vestuari i maquillatge per a la caracterització del personatges.

El Rodatge: Enregistrament del guió establert. Aplicació de les tècniques apreses en cada una de les activitats. Consideració del temps de seqüències, el ritme, les composicions, eixos de direccionalitat, enquadraments.Unim persones per moure emocions

© Vivències · Condicions legals · Contacte