Colònies

ENERGIES RENOVABLES

Reflexionar sobre els hàbits de consum energètic i conèixer les fonts d'energia renovables i fer-ne ús tot aprofitant la llum i la calor del sol.

PROGRAMA EDUCATIU - TREBALL DE SÍNTESI

Auditoria energètica: Farem un petit estudi del consum elèctric de l’alberg per poder aplicar mesures d’estalvi.

Xerrada-debat: Les energies renovables i l’estalvi energètic. L’energia que gastarem a la presentació la produirem amb la llum del sol.

Cuina solar: Conèixer el món de les cuines solars. Cuinarem i ens menjarem aliments fets amb energia solar.

Eficiència energètica: Comprovarem com amb els aparells de baix consum i uns bons hàbits d’estalvi es pot reduir el consum d'energia, les emissions i el cost econòmic.

Energia solar fotovoltaica: Muntatge de maquetes de cases que funcionen únicament amb energia solar fotovoltaica per obtenir electricitat.

Energia solar tèrmica: Muntatge i posada en funcionament d'equips solars tèrmics per comprovar com es pot escalfar l'aigua per a diferents aplicacions amb aquesta font d'energia neta i renovable.

Joc de nit i festa de cloenda: Joc de nit la primera nit i festa cloenda la segona i última.
Unim persones per moure emocions

© Vivències · Condicions legals · Contacte