Colònies

ESTADES DE COHESIÖ

Afavorir la coneixença i la cohesió del grup-classe, tan necessària per fomentar les relacions a dins i fora de l’aula, sobretot a principi del curs lectiu i amb els alumnes nouvinguts d’arreu.

PROGRAMA EDUCATIU - ESO

Esports alternatius: Ultimate, maçabol, lacrosse, big-shootball, shootball, tchoukball, pilota canadenca, cistella corredora, maiky game, spikeball. Fomentar l’esforç personal per benefici del grup davant el benefici individual. Participar activament en el treball en grup, adoptant una actitud responsable, de respecte i cooperativa. Conèixer esports d’invenció nova, anomenats també esports alternatius. 

Dinàmiques de coneixença: Activitats curtes que ens serviran per conèixer millor als nostres companys. Coneixerem els gusts, les idees, els punts de vista dels nostres companys, eines per millorar i enfortir la relació.

Gimcana de cohesió: Resoldre situacions de conflicte mitjançant el diàleg i el debat. Despertar l’interès per l’esport com a activitat de lleure, recreació i aprenentatge.  Aprendre a valorar el medi ambient mitjançant l‘esport i el joc.

Reptes: Activitats d’equip on cadascú haurà d’aportar els seus millors recursos personals per a superar diferents proves tot fent equip amb els seus companys. Competirem de forma sana amb d’altres grups per aprendre a col·laborar i assolir els objectius que ens hem plantejat.Unim persones per moure emocions

© Vivències · Condicions legals · Contacte