Colònies

HISTÒRIA I ROMÀNIC AL PIRINEU

Descobrir de manera pràctica l'arquitectura i l'art romànic, així com la història d'aquest indret pirinenc.


PROGRAMA EDUCATIU TREBALL DE SÍNTESI


Els monestirs dels orígens: L'art romànic del monestir de Ripoll i/o el de St. Joan de les Abadesses i la importància d'aquests monestirs en la formació de Catalunya.El Monestir de Ripoll es pot complentar amb la visita a La Farga Palau i el de St. Joan de les Abadesses amb la visita a El Molí Petit. cal transport 

Les mines ferreres de Ventolà Recorregut fins a les mines de Ventolà, on s’observa l’antiga explotació de ferro (Cal transport).

Els pigments de la terra: Extracció de pigments dels minerals recollits al matí.

Fem pintura romànica: Amb els pigments obtinguts, s’elabora una pintura romànica al tremp.

Joc de nit i festa de cloenda : Joc de nit la primera nit (després de sopar) i ball la segona i última nit.


Unim persones per moure emocions

© Vivències · Condicions legals · Contacte