Colònies

LA MAR D'INJUSTICIES

Aprendrem a mirar allò que ens envolta, a obrir els ulls a una realitat que moltes vegades resta oculta. Cada grup de treball tindrà un rol com a entitat implicada en un projecte ambiental (construcció d’un port, sobrepesca, desforestació, piscifactories,…)  S’establirà una lluita d’interessos i, a través de la reflexió i del diàleg, els alumnes podran entendre una mica la complexitat que es deriva de les decisions humanes referides a l’entorn. 

PROGRAMA EDUCATIU -  ESO I TREBALL DE SÍNTESI

Danger!! Environmental catastrophe : Formarem part del judici ambiental més important de la història. Serem pescadors, mariners, petrolers, testimonis, acusats i acusadors. Serem escoltats, jutjats i, si el jutge ho troba inevitable, condemnats!

Acosta't a la costa : A través de l'observació directa, la reflexió i el col·loqui, realitzarem una enquesta ambiental utilitzant els estris adequats i els paràmetres reals d'un estudi de l'entorn.

Mediterrani en miniatura : A través de la pràctica, coneixerem els procediments tècnics per al muntatge d'un aquari mediterrani a l'escola, des de l'estudi dels seus elements bàsics fins a la seva ubicació, així com la compatibilitat de les espècies que ha de contenir.

Comunes marines : Estudiarem les comunitats marines típiques del Mediterrani,les espècies que hi trobem i altres singularitats; tot aprofundint en l'estudi del plàncton i els peixos amb tallers de laboratori.

Pescador de professió : Quin recorregut fa el peix del mar a la taula? Com es pesca el peix? Tots les espècies es pesquen igual? Resoldrem tots aquests dubtes i aprendrem diferents peculiaritats del món pesquer apropant-nos amb tren a la llotja d'Arenys de Mar i fent un passeig amb barca.
Unim persones per moure emocions

© Vivències · Condicions legals · Contacte