Colònies

LA SOSTENIBILITAT

Proposta de crèdit de síntesi totalment pionera i original, on els alumnes tindran el privilegi de construir un mon més sostenible, entenent el seu funcionament, fomentant el treball en equip i l'aprenentatge de nous valors didàctics.

PROPOSTA EDUCATIVA - ESO I TREBALL DE SÍNTESI

L’HORT ECOLÒGIC: Identificació dels elements característics d’un hort ecològic. Treball de l’hort ecològic; anàlisis del sòl, sembra, reg, transplantament, etc.

TRANSPORT SOSTENIBLE: Recorregut amb BTT com a mitjà de transport sostenible. Ús del GPS com a mitjà o eina de localització.

L’ESPORT COM A ESPECTACLE: Creació d’eines per a la millora del desenvolupament de les diferents modalitats esportives. Millora actitudinal dins l’esport.

LA CIUTAT UNIVERSAL: Identificació de barreres arquitectòniques i de comunicació, a partir de la superació de diferents proves. 

L’ESTRATÈGIA DE LES 3R: Identificació de mesures per l’estalvi de recursos i la reducció d’energia. Creació d’un producte amb material reciclat.

SISTEMES DE COMUNICACIÓ MUNDIAL: Identificació dels mitjans de difusió de la informació.  Creació d’una eina on-line de promoció d’un producte fruit de la pròpia creativitat.

RECREACIÓ ENERGÈTICA: Descobriment i identificació d’energies sostenibles. Recerca d’espais per a la implantació de les energies renovables.

VIATGE ALS ENIGMES DEL PASSAT: Estudi i coneixement dels valors i costums d’altres cultures, mitjançant les noves tecnologies. Exercitació de la lògica i la percepció visual per a la construcció de paraules. Observació directa de la simulació d’un temple egipci per a trobar i desxifrar un missatge.
Unim persones per moure emocions

© Vivències · Condicions legals · Contacte