Colònies

NATURAL SCIENCE

Els participants esdevenen biòlegs que hauran de redactar un estudi sobre la flora i la fauna de l'entorn de la colònia. Per això, caldrà que coneguin totes les tècniques d'identificació del món animal i vegetal, com així els oficis que es relacionen sovint amb aquest medi. En aquest àmbit, els participants treballaran, d’una manera pràctica i vivencial, tot allò que fa referència al medi natural. 

PROGRAMA EDUCATIU - PRIMÀRIA I SECUNDÀRIA

Flora i fauna del lloc: Taller en què, de manera lúdica, es parlarà als alumnes de la diferent fauna i flora de l'entorn, i de com identificar-la (sons, colors, forma...). 

Descoberta de l'entorn:  En aquesta activitat els participants elaboraran un "mapa natural" de l'entorn. Allà hi inclouran tots els relleus, arbres, plantes i flors que hi vegin. Es farà un gran mural que s'anirà actualitzant a mesura que l’estada avanci. S'hi habilitarà un espai per anotar els animals que es van veient (espècie, hora del dia i lloc en el mapa). 

Fotoreportatge: Seguint amb la idea de la descoberta de l'entorn, els alumnes fotografiaran allò que han observat prèviament. Com que no hi haurà temps d’anar tots a tot arreu, s'hauran de repartir la feina. Amb els petits grups del projecte, cadascun s’encarregarà de visitar unes coses. Uns aniran a agafar informació de la flora, els altres de la fauna, les roques i el sòl, etc... i n'agafaran mostres d'allò que es pugui (sense malmetre l'entorn, és clar!). Cada grup sortirà a explicar què és el que ha fet i què ha trobat i mostrarà les fotografies que ha realitzat.

Dibuixar la natura: Partint de les fotografies fetes (o d'altres "d'arxiu" que tindran preparades els monitors), es dibuixaran les diferents espècies animals i vegetals observades.

Tallers pràctics:  En funció dels interessos de cada alumne, es faran tallers pràctics en petits grups, com ara un hort un terrari, o una col·lecció de fulles premsades. En funció del grau d'aprofundiment desitjat per cada escola, aquests tallers podran ser monogràfics per cada grup, o bé rotatius, per tal que tot el grup faci un tast de tot.

Maquetar el resultat final:  Elaborar un compendi d'allò que el grup ha anat treballant, per tal d'endur-se un resultat visible (encara que tan sols sigui fotogràfic) amb el guiatge del monitor/a. 
Unim persones per moure emocions

© Vivències · Condicions legals · Contacte