Colònies

PERIODISTES EN ACCIÓ

Aprendrem els diferents gèneres periodístics i les innumerables possibilitats que ens ofereix la comunicació oral i escrita. Càmara en mà i sense vergonya ens convertirem en periodistes esportius, d'investigació i en excel·lents entrevistadors/es.

PROGRAMA EDUCATIU - C.M, CS, ESO

Càsting d'actors i actrius: Realització de tècniques d'interpretació i improvisació per treballar diferents personatges.

Assaig i decorats. Dins el plató treballarem els aspectes més tècnics del rodatge. Estudiarem el món de l'escenografia, els decorats, l'atrezzo i l'utillatge. Entrarem dins el món de la il·luminació, els accessoris, les tècniques, els muntatges i totes les seves possibilitats.

La càmera. Estudiarem el seu funcionament i la diversitat dels seus recursos. També coneixerem el llenguatge específic del cinema que ens permetrà treballar els plans bàsics de la càmera, els seus moviments i els tipus de seqüències.

El rodatge. Serà el moment culminant de l'estada. El moment on els nens i nens fan de protagonistes segons el rol que han escollit. És al rodatge on finalment hi intervenen aquells aspectes anteriorment determinats en cada una de les activitats treballades.

La realització. Durant la realització especificarem el que és l'equip bàsic, el guió tècnic i el pla de rodatge. La direcció serà una de les altres parts que treballarem en aquesta activitat pel que fa a l'ambientació, els personatges i el vestuari.

El guió cinematogràfic. El guió serà la base i el punt de partida de les activitats. El seu estudi ens permetrà conèixer una de les eines més importants en la preparació d'un rodatge. Treballarem els elements que el composen i les tasques que se'n desprenen.

Activitats de nit. Jocs de nit. Vetllada o festa final.Unim persones per moure emocions

© Vivències · Condicions legals · Contacte