Colònies

REPORTERS

Els participants esdevenen periodistes que hauran de redactar una publicació periòdica (diari o revista). Per petits grups, treballaran els diferents aspectes i gèneres que afecten el treball periodístic (editorials, articles, fotografia, portada...). Al final de l’estada s’exposarà en format digital el producte resultant. 


PROGRAMA EDUCATIU - PRIMÀRIA I SECUNDÀRIA

Editorial: Cada petit grup s'haurà de presentar, tot escrivint el "currículum" de tots els seus integrants i l'objectiu de la seva revista. Es posarà en comú amb la resta del grup. 

Descoberta de l'entorn: Aconseguir un mapa esquemàtic de l'entorn on estem, amb la ubicació dels diferents equipaments, comerços, carrers places, parcs i edificis històrics. Posteriorment passejarem per la zona i dibuixarem alguns dels elements visitats. La idea és que hi hagi un mapa esquemàtic gran amb els elements necessaris per orientar-se.

Fotoreportatge: Seguint amb la idea de la descoberta de l'entorn, els alumnes aniran a fer les fotografies amb allò que hauran esbrinat el dia abans. Com que no hi haurà temps d’anar tots a tot arreu, ens repartirem la feina.

Articles de successos: Basant-se en allò que va succeir a l'activitat de lleure de la nit anterior, cada petit grup haurà d'escriure, o dibuixar, allò que van poder veure, com a bons reporters. 

Entrevistes: Cada petit grup prepararà un qüestionari per poder anar a entrevistar gent d'altres grups, personal de la instal·lació, gent del poble...

Redactar i maquetar el diari o revista: Amb el guiatge i/o implicació del monitor, en el grau necessari marcat per les possibilitats del grup d’alumnes. 

Presentació dels projectes: Es tractarà d'una presentació oral en què cada petit grup farà una "roda de premsa", que prèviament hauran assajat, en què exposaran al gran grup el seu treball d'aquests dies.
Unim persones per moure emocions

© Vivències · Condicions legals · Contacte