Colònies

ROBÒTICA 1

Treballar conceptes de programació, física, matemàtiques tot potenciant actituds com la creativitat, el lideratge, el treball en equip i la cooperació entre grups a partir de la construcció i la programació de diferents robots. Material de LEGO ® Education

PROGRAMA EDUCATIU - CM, CS, ESO


Tasques cooperatives: Configuració del sistema de comunicacions entre tres robots i competició per equips. Activitat que estimula el treball col·laboratiu entre els diferents grups d'alumnes.

Introducció a la Robòtica : Xerrada sobre els conceptes tecnològics i les competències necessàries per fer la posta a punt d'un robot. Explicació dels materials a utilitzar i detall de les activitats que es portaran a terme.

El robot explorador : Mecànica, electrònica i programació: Construcció d'un robot amb plaques i tires plàstiques perforades, sensors de llum, de distància i de so. Realització d'un test de funcionament per comprovar l'eficàcia dels elements creats.  

El sistema de comunicacions: Introducció als sistemes de navegació en entorns poc coneguts i implementació d'un sistema de control que permetrà la navegació autònoma. Provarem la seva funcionalitat a través d'una cursa d'obstacles.
Unim persones per moure emocions

© Vivències · Condicions legals · Contacte