Colònies

SÍNTESI DE MAR

L’estada està ambientada en un joc de rol relacionat amb la consciència ambiental. Cada grup de treball tindrà un rol com a entitat implicada en un projecte ambiental (construcció d’un port, sobrepesca, desforestació, piscifactories,…) 

S’establirà una lluita d’interessos i, a través de la reflexió i del diàleg, els alumnes podran entendre una mica la complexitat que es deriva de les decisions humanes referides a l’entorn. 


Projecte educatiu Treball de síntesi


Projecte ambiental: Lectura i col·loqui sobre el text del projecte ambiental, en el qual es desenvolupa l’estada.


Estudi dels pirates: I les seves llegendes i signes d’identitat. Els alumes redactaran la història de com el seu pirata fictici es va fer llegenda.


Diaris de bitàcola:  A partir de la lectura de diferents textos procedents de diaris de bitàcola de viatges famosos, els alumnes elaboren un diari de bitàcola relatiu a la seva estada.


Sortida a la platja:  Estudi del seu origen, formació i dinàmica. Realització d’una enquesta ambiental basada en el programa europeu “Coastwatch”.


Comunitats marines: Treball entorn les comunitats marines del litoral a través de l’observació i l’estudi dels organismes i ecosistemes presents en el mediterrani. 

Els peixos: estructura i funció. Identificació d’algunes de les espècies de la costa catalana i, estudi de la seva anatomia externa i interna. 

El món del Plàncton: Amb una breu introducció i una projecció d’imatges sobre el plàncton, els alumnes observaran i classificaran el fitoplàncton i zooplàncton amb l’ajuda de lupes i microscopis.


Visita a un port pesquer: On treballem les diferents arts de pesca i el seu impacte ambiental i la llotja.


Problemes relatius: A partir de dades reals obtingudes a les llotges de pescadors, els alumnes resolen problemes relatius a captures de peixos (proporcionalitat, %...) i realitzen i interpreten taules i gràfics.


 La importància dels sons: En els animals marins, aprendre a identificar diferents sons animals i el significat que tenen. 

Unim persones per moure emocions

© Vivències · Condicions legals · Contacte