934 432 944 / 608 56 97 14
Constitució 2, 3r 3a | Sant Just Desvern (08960)
info@vivencies.com

Reporters

  • ID: 3316
  • Views: 16

Detalls

 

Els participants esdevenen periodistes que hauran de redactar una publicació periòdica (diari o revista). Per petits grups, treballaran els diferents aspectes i gèneres que afecten el treball periodístic (editorials, articles, fotografia, portada…). Al final de l’estada s’exposarà en format digital el producte resultant. 

PROGRAMA EDUCATIU – PRIMÀRIA I SECUNDÀRI

Editorial: Cada petit grup s’haurà de presentar, tot escrivint el “currículum” de tots els seus integrants i l’objectiu de la seva revista. Es posarà en comú amb la resta del grup. 

Descoberta de l’entorn: Aconseguir un mapa esquemàtic de l’entorn on estem, amb la ubicació dels diferents equipaments, comerços, carrers places, parcs i edificis històrics. Posteriorment passejarem per la zona i dibuixarem alguns dels elements visitats. La idea és que hi hagi un mapa esquemàtic gran amb els elements necessaris per orientar-se.

Fotoreportatge: Seguint amb la idea de la descoberta de l’entorn, els alumnes aniran a fer les fotografies amb allò que hauran esbrinat el dia abans. Com que no hi haurà temps d’anar tots a tot arreu, ens repartirem la feina.

Articles de successos: Basant-se en allò que va succeir a l’activitat de lleure de la nit anterior, cada petit grup haurà d’escriure, o dibuixar, allò que van poder veure, com a bons reporters. 

Entrevistes: Cada petit grup prepararà un qüestionari per poder anar a entrevistar gent d’altres grups, personal de la instal·lació, gent del poble…

Redactar i maquetar el diari o revista: Amb el guiatge i/o implicació del monitor, en el grau necessari marcat per les possibilitats del grup d’alumnes. 

Presentació dels projectes: Es tractarà d’una presentació oral en què cada petit grup farà una “roda de premsa”, que prèviament hauran assajat, en què exposaran al gran grup el seu treball d’aquests dies.