934 432 944 / 608 56 97 14
Constitució 2, 3r 3a | Sant Just Desvern (08960)
info@vivencies.com

Stage Arts

Contact for price
  • ID: 3322
  • Views: 15

Detalls

Els participants esdevenen candidats a una acadèmia d’arts escèniques que hauran de preparar una actuació en públic (teatral o en vídeo). Per petits grups, treballaran els diferents aspectes i gèneres que afecten les arts escèniques (cos, veu, etc…). Es distribuiran els participants en petits grups per interessos i afinitats, a partir d’una motivació prèvia. Cada grup desenvoluparà un projecte segons la categoria artística escollida. Al final de l’estada es farà un representació amb cadascuna de les categories que s’enregistrarà amb vídeo. 

PROGRAMA EDUCATIU – PRIMÀRIA I SECUNDÀRIA

Taller de respiració i jocs d’improvisació i de confiança: Adaptant-se al diferent registre que imposi l’edat i el propi grup d’alumnes, es farà un taller de com respirar correctament i com utilitzar la veu. Tindrem en compte aspectes de com parlar per tal que la veu arribi a tot el públic però tampoc no pot cridar massa etc… 

Elaboració del guió: Cada petit grup haurà de decidir què voldrà fer per l’actuació o gravació final i estructurar el treball per la representació final. Es posarà en comú amb la resta del grup. 

Tècniques escèniques i assaig: Depenent de la categoria que cada grup hagi escollit, el monitor explicarà els conceptes bàsics per a dur a terme la tasca determinada. Primer en gran grup, i després repartits en els grups de treball, es posarà en pràctica allò que el monitor els ha ensenyat. Posteriorment, es procedirà a l’assaig pròpiament dit. 

Assaig general: Amb vestuari i decorat, intentant que el paper del monitor sigui cada cop més imperceptible. 

Representació: Aquesta activitat és el projecte final de l’estada. Cal que no tan sols es redueixi a asseure’s i mirar què ha fet cada grup, sinó que cal una animació que lligui