Serveis

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

L’escola és l’entorn adequat per a complementar l’acció docent amb activitats complementàries diverses:

Vivències us ofereix un ampli ventall d’activitats complementàries tant esportives, formatives com de lleure, perquè els infants puguin escollir allò que més els hi agradi o s’adapti als seus interessos i/o necessitats.

Natació, Bàsquet, Futbol, Anglès, Música, Teatre, Dansa, Manualitats, Gimnàstica Rítmica, Informàtica, Iniciació a l’esport, Classes de reforç

Disposarem dels recursos humans i tècnics que siguin necessaris per tal de donar servei a les necessitats dels vostres alumnes, així com dels nostres recursos materials per gestionar les activitats extraescolars de tot el curs.

Unim persones per moure emocions

© Vivències · Condicions legals · Contacte